Aplikace Novec 1230

Systémy Gielle GL-1230, využívající protipožární kapalinu Novec 1230, se ukazují jako řešení výběru protipožárních systémů, které mají chránit vysoce hodnotné majetky a procesy. GL-1230 je systém čistého přípravku, který jak se ukázalo, neškodí životnímu prostředí.

Speciální hasicí kapalina Novec 1230 chrání předměty bez jakéhokoliv poškození, umožňuje nepřetržitý provoz vybavení, a tudíž zamezuje vzniku nákladů odstávky. V neposlední řadě je kapalina Novec 1230 ekologicky a zdravotně zcela nezávadná.

Podrobnosti »

Tato hasicí látka byla také vyvinuta a vyrobena jako náhrada za halonová hasiva. NOVEC 1230 je flourketon (chemický vzorec CF3CF2C(O)CF(CF3)2). Jde o kapalinu skladovanou v tlakových lahvích, která díky nízkému bodu varu je z trysek vypouštěna jako plyn.

Podrobnosti »

Hasicí kapalina Novec 1230 je „chemicky čisté“ hasivo sloužící k ochraně hodnot, kterými jsou vzácné knihy, dokumenty, umělecká díla, muzeální artefakty, vitríny, archiválie, počítače a citlivá elektronika.

Podrobnosti »

Víme, jaké je to pracovat za náročných podmínek na nehostinných a vzdálených místech. Těžbu nerostů máme v DNA. Využíváme naše hluboké znalosti odvětví a těžce získané zkušenosti k vytváření mnoha našich inovativních řešení, které pomáhají urychlit váš pokrok.

Podrobnosti »


Kontaktujte nás nyní