Novec 1230 pro muzea a archivy

Hasicí kapalina Novec 1230 je „chemicky čisté“ hasivo sloužící k ochraně hodnot, kterými jsou vzácné knihy, dokumenty, umělecká díla, muzeální artefakty, vitríny, archiválie, počítače a citlivá elektronika.

Cenová nabídka zdarma


Moderní čistá hasicí kapalina jako dlouhodobé řešení

Díky své chemické čistotě má kapalina Novec 1230 pro ochranu hodnotných archiválií řadu významných předností. Ze své podstaty po sobě chmicky „čisté látky“ nezanechávají rezidua a zpravidla jsou elektricky nevodivé, takže nepoškozují choulostivé předměty a neovlivňují citlivou elektroniku.

Při hašení požárů budov jsou účinné systémy využívající vodu či vodní mlhu. Voda však může poškodit choulostivé a nenahraditelné artefakty stejně jako oheň. Suché chemické hasicí systémy tyto problémy nemají, nicméně zanechávají prachová rezidua, která se těžko odstraňují a mohou poškodit nebo zničit citlivá zařízení, pevné disky či elektronická média.

 

Kontaktujte nás nyní