Novec 1230 pro datová centra

Speciální hasicí kapalina Novec 1230 chrání předměty bez jakéhokoliv poškození, umožňuje nepřetržitý provoz vybavení, a tudíž zamezuje vzniku nákladů odstávky. V neposlední řadě je kapalina Novec 1230 ekologicky a zdravotně zcela nezávadná.

Díky své chemické čistotě má kapalina Novec 1230 řadu významných předností pro ochranu hodnotných archiválií. Ze své podstaty po sobě chemicky „čisté látky“ nezanechávají rezidua a jsou elektricky nevodivé, takže nepoškozují choulostivé předměty a neovlivňují citlivou elektroniku. To znamená, že oheň ohrožující elektrická zařízení lze hasit bez vypínání těchto zařízení, aniž by muselo dojít k nežádoucímu přerušení jejich provozu či ztrátě dat.


Snížení nákladů

Systémy používající kapalinu Novec 1230 zabírají ve srovnání se systémy s interními plyny až o 1/3 méně prostoru a mohou být umístěny přímo v chráněné místnosti. Další nesmírnou výhodou je instalace bez nutnosti větších zásahů do mnohdy historických budov, jelikož není nutné budovat náročnou přetlakovou ventilaci jako u systémů skladovaných ve stlačeném stavu. To se výrazně pozitivně promítne i na finálních pořizovacích nákladech. Zkušenosti s Novec 1230 na desítkách projektů v Evropě ukazují, že v drtivé většina případů lze dosáhnout významných úspor v nákladech na zařízení v důsledku technických vlastností látky: snížením počtu lahví (množství hasiva), potrubí a zjednodušením a snížením počtu trysek.

Cenová nabídka zdarma

Kontaktujte nás nyní