Novec 1230 pro ropnému a plynárenskému průmyslu

Víme, jaké je to pracovat za náročných podmínek na nehostinných a vzdálených místech. Těžbu nerostů máme v DNA. Využíváme naše hluboké znalosti odvětví a těžce získané zkušenosti k vytváření mnoha našich inovativních řešení, které pomáhají urychlit váš pokrok.

Fyzikální vlastnosti

Hasivo Novec 1230 působí v plynném skupenství, v klidovém stavu za pokojové teploty je však kapalinou. Elektricky je v kapalném i plynném stavu nevodivá. Průrazné napětí nasycených par kapaliny Novec 1230 při 0,1 MPa a 21 °C na elektrodách ve vzdálenosti 2,7 mm je 15,6 kV, tj. téměř 2,3krát vyšší než suchého dusíku. Průrazné napětí kapaliny Novec 1230 v kapalném stavu za stejných podmínek je 48 kV.

Vlastnosti kapaliny Novec 1230 jsou podobné mnoha halonovým alternativám první generace (HFC) s jednou zásadní výjimkou – tato sloučenina je za běžných podmínek kapalinou. Bod varu kapaliny 1230 je 49,2 °C, z čehož vyplývá mnohem nižší tlak par, než vykazují jiné látky, za běžných podmínek plynné.

Cenová nabídka zdarma

 

Kontaktujte nás nyní