Systémy Novec 1230


Rychle působící ochrana

Systémy Gielle GL-1230 používající kapalinu Novec 1230 jsou zkonstruovány tak, aby pracovaly rychle, aby urychleně pohlcovaly teplo do bodu, kdy se zastaví hoření. Jakmile jsou tyto systémy aktivovány, dodají do 10 sekund hasicí látku, zastaví hoření třídy A, B a C ještě předtím, než oheň dostane šanci se rozšířit.

Když je oheň uhašen takto rychle, výsledkem jsou menší škody, nižší náklady na renovaci a kratší doba odstávky.


Bezpečnost nade vše:

Zkoušky toxicity ukazují, že kapalina Novec 1230 je bezpečná a může se tedy používat v obydlených oblastech. Studie provedené v nezávislých laboratořích ukázaly, že přípravek vykazuje velmi nízké hodnoty, pokud jde o akutní i chronickou toxicitu, s extrémně vysokým bezpečnostním rozpětím – rozdílem mezi vyprojektovanou koncentrací při hašení a hladinou, na níž nejsou pozorovatelné žádné negativní účinky (NOAEL), díky čemuž je kapalina GL-1230 maximálně bezpečným hasicím roztokem pro obydlené prostory. Běžně se používá v počítačových centrech, v telekomunikačních zařízeních, v zařízeních pro průzkum ropných ložisek a ložisek zemního plynu, ve vlacích a na lodích, a to jak v komerčních, tak i ve vojenských.

Novec 1230Přívětivá ochrana:

Téměř všechno, co děláme, má určitý vliv na životní prostředí, od zapnutí klimatizace až po nastartování auta. Systémy Novec jsou však jiné, protože přípravek má nulový potenciál k poškození ozónové vrstvy, potenciál ke globálnímu oteplování pouze ve výši jedna a životnost v atmosféře od tří do pěti dnů, díky čemuž je přípravek Novec ekologický a má pouze minimální dopad na životní prostředí.

Doplňování systému:

Plnění a doplňování systémů GL-1230 je přímé, protože vysoký bod varu přípravku (49C) znamená, že může být přepravován spíše v lehkých sudech než v tlakových nádobách; letecká přeprava je přijatelnou metodou pro netlakové nádoby Novec bez nutnosti využít řízení nebezpečného nákladu či nákladů na takové řízení.

Nízkotlaká technologie:

Systémy Gielle GL-1230 pracují při tlaku 24 bar a bylo prokázáno, že při tomto tlaku dosahují homogenní distribuce, díky čemuž jim byla udělena mezinárodně uznávaná povolení.

Výhody:

• Systémy GL-1230 se konstruují pro kapalinu Novec 1230
• Nulový potenciál k poškození ozó-nové vrstvy
• Potenciál ke globálnímu de la planète oteplování ve výši jedna
• Čirý, bezbarvý, nezapáchající přípravek
• Snadné doplňování
• Vypustí se do 10 sekund

Caractéristiques Systèmes Novec 1230

Splňuje všechny zákonné požadavky, a to jak ty současné, tak i ty předpokládané. Protipožární systémy GL-1230 jsou v zásadě zkonstruovány speciálně pro kapalinu Novec 1230, jejíž účinnost byla prokázána nezávislými požárními testy. Je registrována jako akceptovatelná bez omezení podle US agentury životního prostředí SNAP a je zaregistrována i v evropském programu ELINCS.

Systém GL-1230 byl schválen LPCB, UL a FM, všemi významnými námořními klasifikačními společnostmi a je začleněn do norem EN15004, NFPA 2001 a ISO 14520. Porovnejte jeho vlastnosti s vlastnostmi jiných chemických hasicích prostředků – viz tabulka na druhé straně – a oceníte, proč protipožární systémy GL-1230 poskytují nejlepší dlouhodobé řešení na ochranu toho, na čem vám skutečně záleží.

Cenová nabídka zdarma

 

Kontaktujte nás nyní