Novec 1230 pro námořní aplikace

Tato hasicí látka byla také vyvinuta a vyrobena jako náhrada za halonová hasiva. NOVEC 1230 je flourketon (chemický vzorec CF3CF2C(O)CF(CF3)2). Jde o kapalinu skladovanou v tlakových lahvích, která díky nízkému bodu varu je z trysek vypouštěna jako plyn. Tato látka hasí požár částečně fyzikálně pohlcováním teploty požáru a částečně působí na požár chemickou reakcí. Hasivo NOVEC 1230 je bezbarvý, elektricky nevodivý, nekorozivní plyn a nezanechává nečistoty.


Cenová nabídka zdarma

Nenarušuje ozónovou vrstvu, rozpad v atmosféře proběhne do 5 dnů a má malý vliv na oteplování atmosféry. NOVEC 1230 můžeme použít k ochraně datových a počítačových center, telekomunikačních středisek, muzeí, archívů, ale i v dopravě – letadla, lodě, vlaky.Jeho použití díky nízké koncentraci a své netoxičnostije možné i v prostorách, kde jsou lidé.

  

Rychle působící ochrana:

Systémy Gielle GL-1230 používající kapalinu Novec 1230 jsou zkonstruovány tak, aby pracovaly rychle, aby urychleně pohlcovaly teplo do bodu, kdy se zastaví hoření. Jakmile jsou tyto systémy aktivovány, dodají do 10 sekund hasicí látku, zastaví hoření třídy A, B a C ještě předtím, než oheň dostane šanci se rozšířit. Když je oheň uhašen takto rychle, výsledkem jsou menší škody, nižší náklady na renovaci a kratší doba odstávky.

Kontaktujte nás nyní