Protipožární systémy

Abychom uživatele ujistili, že systémy GL-1230 jsou a nadále budou příznivé vůči životnímu prostředí, poskytujeme nyní na každou instalaci GL-1230 dvacetiletou ekologickou záruku. Na podrobnosti o záruce se prosím zeptejte svého autorizovaného distributora společnosti Gielle nebo kontaktujte společnost Gielle na adrese uvedené v této brožuře.

V dnešní době je potřeba rychle hasicího, prostředí neškodícího, čistého přípravku – bez potenciálu k poškození ozónové vrstvy a s nejnižšími možnými emisemi skleníkových plynů – přípravku, který lze použít v obydlených prostorách. Tento náročný profil splňuje přesně kapalina Novec 1230, dodávaná v rámci pevných systémů GL-1230 od společnosti Gielle.

Splňuje všechny zákonné požadavky, a to jak ty současné, tak i ty předpokládané. Protipožární systémy GL-1230 jsou v zásadě zkonstruovány speciálně pro kapalinu Novec 1230, jejíž účinnost byla prokázána nezávislými požárními testy. Je registrována jako akceptovatelná bez omezení podle US agentury životního prostředí SNAP a je zaregistrována i v evropském programu ELINCS. Systém GL-1230 byl schválen LPCB, UL a FM, všemi významnými námořními klasifikačními společnostmi a je začleněn do norem EN15004, NFPA 2001 a ISO 14520. Porovnejte jeho vlastnosti s vlastnostmi jiných chemických hasicích prostředků – viz tabulka na druhé straně – a oceníte, proč protipožární systémy GL-1230 poskytují nejlepší dlouhodobé řešení na ochranu toho, na čem vám skutečně záleží.

Cenová nabídka zdarma

Kontaktujte nás nyní